may-thoi-khi-gmek

Hướng dẫn tối ưu template blogspot chuẩn seo

Blogspot là một kênh làm SEO khá tốt mà nhiều người chọn. Hôm nay Share123template sẽ hướng dẫn  các bạn cách tối ưu template blogspot chuẩn SEO.


Hướng dẫn tối ưu template blogspot chuẩn seo


Tối ưu template blogspot chuẩn seo năm 2016

- Chọn template.
- Chỉnh sửa các thẻ meta.
- Chỉnh sửa tiêu đề bài viết.
- Chỉnh URL thân thiện.
- Tạo Breadcrumbs cho Blogspot.
- Tạo tin tức liên quan cho từng bài viết.
- Tạo sitemap cho Blogspot.

1. Chọn template.

Chọn template blogspot có tốc độ load trang nhanh, không bị mã hóa, có responsive...về cấu trúc thẻ heading có sẵn 2 thẻ <h1>, một cho toàn bộ website, và một cho tiêu đề bài viết thì tuyệt vời
Đọc bài viết này để rõ hơn: Cách chọn template blogspot chuẩn seo
Tuy nhiên nếu không được như vậy thì dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tối ưu, nên các bạn đừng quá lo.

2.Tối ưu thẻ meta

Chỉnh sửa các thẻ meta keywordmeta description
bạn tìm đền đoạn code sau:
<meta name="description" content="" />
<meta name="keywords" content="" />

Và sửa thành:
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<meta name="description" content="Mô tả blog" />
<meta name="keywords" content="Các từ khóa chính" />
</b:if>

3. Chỉnh sửa tiêu đề title bài viết

a. Sửa thẻ <title>  của bài viết

Thông thường <title> bài viết có dạng: Tiêu đề Blog: Tiêu đề bài viết
để tiện cho việc SEO bài viết sau này, các bạn hãy đưa tiêu đề bài viết lên phía trước: Ví dụ : Tiêu đề bài viết | Tiêu đề Blog
Để sửa các bạn tìm đoạn code sau:
<title><data:blog.pageTitle/></title>

Sưa thành:
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<title><data:blog.pageName/> | <data:blog.title/></title>
<b:else/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
</b:if>

b. Thêm mô tả cho link của tiêu đề.

Tìm đoạn sau
<a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>

Sửa thành
<a expr:href='data:post.link' expr:title='data:post.title'><data:post.title/></a>

Tiếp tục tìm dòng này
<a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>

Sửa thành
<a expr:href='data:post.url' expr:title='data:post.title'><data:post.title/></a>

c. Chỉnh tiêu đề bài viết thành <h1>

Đăng nhập vào Blogger -> chỉnh sửa HTML -> Tiện ích mở rộng Tìm đoạn code sau
<b:if cond='data:post.title'>
<h3 class='post-title'>
<b:if cond='data:post.link'>
<a expr:href='data:post.link' expr:title='data:post.title'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<a expr:href='data:post.url' expr:title='data:post.title'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</b:if>
</h3>
</b:if>

Sửa thành:
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<b:if cond='data:blog.pageType != "static_page"'>
<b:if cond='data:post.title'>
<h3 class='post-title'>
<b:if cond='data:post.link'>
<a expr:href='data:post.link' expr:title='data:post.title'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<b:if cond='data:post.url'>
<a expr:href='data:post.url' expr:title='data:post.title'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</b:if>
</h3>
</b:if>
<b:else/>
<h1 class='post-title'>
<b:if cond='data:post.link'>
<a expr:href='data:post.link' expr:title='data:post.title'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</h1>
</b:if>
<b:else/>
<h1 class='post-title'>
<b:if cond='data:post.link'>
<a expr:href='data:post.link' expr:title='data:post.title'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</h1>
</b:if>

Chỉnh sửa css trong thẻ h1 thì tìm các dòng này:
.post h3 {…}
.post h3 a, .post h3 a:visited {…}
.post h3 a:hover {…}

Sửa thành
.post h1, .post h3 {…}
.post h1 a, .post h1 a:visited, .post h3 a, .post h3 a:visited {…}
.post h1 a:hover, .post h3 a:hover {…}

4. Chỉnh Url cho thân thiện

Cách 1: Viết và đăng với tiêu đề bài viết không dấu -> sau khi đã đăng xong vào chỉnh sửa bài viết và sửa lại title thành có dấu.
Cách 2: Sử dụng liên kết cố định tùy chỉnhcài đặt bài đăng bên thân phải.

5. Tạo Breadcrumb cho Blogspot

Để tạo Breadcrumb cho Blogspot bạn tìm đoạn code sau:
<b:includable id='main' var='top'>
 <!– posts –>
 <div class='blog-posts hfeed'>
  <b:include data='top' name='status-message'/>
  <data:adStart/>

Sửa thành:
<b:includable id='main' var='top'>
 <!– posts –>
 <div class='blog-posts hfeed'>
 <!– disable default status message
  <b:include data='top' name='status-message'/>
 default status message disabled –>
  <b:include data='posts' name='breadcrumb'/>
  <data:adStart/>

Sau đó tìm dòng này:
<b:includable id='main' var='top'>

Thêm đoạn code này trên nó:
<b:includable id='breadcrumb' var='posts'>
 <b:if cond='data:blog.homepageUrl == data:blog.url'>
 <!– No breadcrumb on front page –>
 <b:else/>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
    <div class='breadcrumbs'>
     Browse » <a expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='tag'>Home</a>
     <b:loop values='data:posts' var='post'>
      <b:if cond='data:post.labels'>
       <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
        <b:if cond='data:label.isLast == &quot;true&quot;'> »
         <a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a>
        </b:if>
       </b:loop>
       » <span><data:post.title/></span>
      </b:if>
     </b:loop>
    </div>
  <b:else/>
   <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
    <div class='breadcrumbs'>
     Browse » <a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home</a> » Archives for <data:blog.pageName/>
    </div>
   <b:else/>
    <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
     <div class='breadcrumbs'>
     <b:if cond='data:blog.pageName == &quot;&quot;'>
      Browse » <a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home</a> » All posts
     <b:else/>
      Browse » <a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home</a> » Posts filed under <data:blog.pageName/>
     </b:if>
     </div>
    </b:if>
   </b:if>
  </b:if>
 </b:if>
</b:includable>

Sau đó thêm đoạn CSS sau trên thẻ ]]></b:skin>
.breadcrumbs {
padding:5px 5px 5px 0px;
 margin: 0px 0px 15px 0px;
font-size:95%;
 line-height: 1.4em;
border-bottom:3px double #e6e4e3;
}

6. Tạo bài viết liên quan cho Blogspot

Thêm đoạn code script trên thẻ </head>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var titles=new Array();var titlesNum=0;var urls=new Array();var time=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;time[titlesNum]=d.published.$t;titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);var c=new Array(0);e=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=time[a]}}titles=c;urls=b;time=e}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf('?m=0′);if(y!=-1){a=a.replace(/\?m=0/g,")}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);time.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;document.write("<ul>");if(titles.length==0){document.write("<li>Không có bài viết liên quan</li>")}else{while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(y!=-1){urls[c]=urls[c]+'?m=0′}document.write('<li><a href="'+urls[c]+'" title="'+time[c].substring(8,10)+"/"+time[c].substring(5,7)+"/"+time[c].substring(0,4)+'">'+titles[c]+"</a></li>");if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}}document.write("</ul>");urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length)};
//]]>
</script>
</b:if>

Sau đó tìm dòng này
<div class='post-footer'>

Thêm đoạn code sau sau nó:
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div id='related-posts'>
<b>Bài viết liên quan:</b>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>
<script type='text/javascript'>var maxresults=5;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels('<data:post.url/>');</script>
</div>
</b:if>

7. Tạo Sitemap cho Blogspot

Ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn Gửi sitemap cho googlebots thôi nhe.
Các bạn vào Webmaster Tools có phần Thu thập dữ liệu -> Sơ đồ trang web -> Thêm và kiểm tra sơ đồ trang web-> và thêm sitemap.xml vào ấn Gửi.

Lời kết: Đây là tổng hợp 7 bước hướng dẫn tối ưu template blogspot chuẩn seo. Mong răng đây sẽ là kiến thức bổ ích cho các bạn.
Nguồn:  SEO Kool

1 Comments

 1. Mong anh hướng đẫn tạo mục lục tự đông jcho blogspot

  ReplyDelete
Post a Comment
Previous Post Next Post

Billboard Ad

may-thoi-khi-gmek