may-thoi-khi-gmek

Thẻ meta chuẩn seo cho blogger mới nhất 2021

Để Theme blgogspot của bạn chuẩn seo, điều đầu tiên bạn cần làm là tối ưu thẻ meta cho theme blogpsot của bạn.  Thẻ meta là để cho các công cụ tìm kiếm hiểu được nội dung của trang, chứ không cung cấp thông tin trực tiếp cho người dùng.

the-meta-seo-blogger-moi-nhat-2021

Có 8 loại thẻ meta mà bạn cần chú ý khi tối ưu seo website blogger của bạn

1. Thẻ Meta Title

Meta Title là thẻ tiêu đề website, một thẻ chắc chắn không thể thiếu trong công đoạn tối ưu onpage HTML, tiêu đề này sẽ được hiển thị khi tìm kiếm trên Google.

<meta name=”title” content=”mô tả” />

Thẻ Meta Title khi tìm kiếm trên Google nó chỉ hiển thị 65-70 ký tự, trong trường hợp title của bạn >70 ký tự thì cũng không nên cut (…) tiêu đề đó. Chúng ta có thể chấp nhận độ dài 65-100 ký tự để hiển thị đầy đủ tiêu đề có ý nghĩa

2. Thẻ Meta Description

Đối với SEO onpage, tối ưu thẻ meta description là một khía cạnh cực kỳ quan trọng. Vậy meta description là gì? Làm thế nào để tạo được description chuẩn SEO? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên và cung cấp cho bạn nhiều kiến thức bổ ích để ứng dụng vào công việc của mình.

<meta name=”description” content=”mô tả” />

Thẻ meta description là một thuộc tính HTML cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về một trang web. Các công cụ tìm kiếm như Google thường hiển thị mô tả meta trong kết quả tìm kiếm, điều này có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ nhấp của người dùng

Meta Description là thẻ mô tả tóm tắt nội dung của website,  nội dung mô tả này được google hiển thị khi tìm kiếm là khoảng 160 ký tự, nhưng bạn cũng không nên cut (…) mô tả nếu nó dài hơn 160 ký tự. Chúng ta có thể chấp nhận độ dài trong khoảng 160-250 ký tự để hiển thị đầy đủ mô tả.

3. Thẻ Meta Robots

<meta name=”robots” content=”noodp,index,follow” />

Meta Robots là thẻ khai báo cho bộ máy tìm kiếm nhìn nhận về website của bạn. Dưới đây là các giá trị khai báo: 

all:Bọ tìm kiếm đánh chỉ số tất cả (ngầm định). 

none: Bọ tìm kiếm không đánh chỉ số gì hết. 

index: Đánh chỉ số trang Web. 

noindex: Không đánh chỉ số trang, nhưng vẫn truy vấn đường dẫn URL. 

follow: Bọ tìm kiếm sẽ đọc liên kết siêu văn bản trong trang và truy vấn, xử lý sau đó. 

nofollow: Bọ tìm kiếm không phân tích liên kết trong trang. 

noarchive: Không cho máy tìm kiếm lưu vào bộ nhó bản sao trang Web. 

nocache: Chức năng như thẻ noarchive nhưng chỉ áp dụng cho MSN/Live. 

nosnippet: Không cho bọ tìm kiếm hiển thị miêu tả sinppet của trang trong kết quả tìm kiếm và không cho phép chúng hiển thị trong bộ nhớ (cache hay caching). 

noodp: Ngăn máy tìm kiếm khỏi việc tạo các miêu tả description từ các thư mục danh bạ Web DMOZ như là một phần của snippet trong trang kết quả tìm kiếm. 

noydir: Ngăn Yahoo khỏi việc trích miêu tả trong danh bạ Web Yahoo! diectory để tạo các phần miêu tả trong kết quả tìm kiếm. Giá trị noydir chỉ áp dụng với Yahoo và không có công cụ tìm kiếm nào khác sử dụng danh bạn Web của Yahoo bởi thế giá trị này không được hỗ trợ cho máy tìm kiếm khác..

4. Thẻ Meta Revisit After

<meta name=’revisit-after’ content=’1 days’ />

Meta Revisit After là thẻ khai báo cho bộ máy tìm kiếm thời gian ghé thăm lại website của bạn.

5. Thẻ Meta Content Language

<meta http-equiv=”content-language” content=”vi” />

Meta Content Language là thẻ khai báo ngôn ngữ của website bạn, thẻ này rất cần thiết để bộ máy tìm kiếm biết được ngôn ngữ và hướng người dùng vào website của bạn.

6. Thẻ Meta Content Type

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />

Meta Content Type là thẻ mô tả để khai báo mã hiển thị ngôn ngữ cho website.

7. Thẻ Meta Viewport

<meta name=”viewport” content=”...“>

Thẻ này thông báo cho trình duyệt biết cách hiển thị một trang Web trên thiết bị di động. Bạn có thể dùng thẻ này khi muốn Google biết rằng nó thân thiện với thiết bị di động.

8. Thẻ Meta GEO

Geo Meta là đoạn code được chèn vào website nhằm mục đích cung cấp các thông tin về địa lý của doanh nghiệp cho bộ mấy tìm kiếm như: kinh độ, vĩ độ, địa chỉ chính xác…

Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng nhận được đề xuất tìm kiếm cho người dùng ở các khu vực gần trở với họ trở nên dễ dàng hơn.

9. Thẻ Meta Sitelink Search Box

<meta name=”google” content=”nositelinkssearchbox” />

Hộp tìm kiếm cho đường liên kết trang web là một cách nhanh chóng để mọi người tìm kiếm thông tin có trong trang web hoặc ứng dụng của bạn ngay trên trang kết quả tìm kiếm. Hộp tìm kiếm gợi ý nội dung tìm kiếm theo thời gian thực và cung cấp các tính năng khác.

Dưới đây là tổng hợp thẻ meta chuẩn seo cho theme blogspot của bạn. Để thay thế thẻ meta cũ trong theme của các bạn các bạn vào code tìm key <head> hoặc với các theme mới <meta content=

bạn sẽ hấy các thẻ meta tương tự như code dưới. bạn chỉ việc xóa đi và thay thành code bên dưới và lưu lại.

<meta charset='UTF-8' />

<meta content='width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1' name='viewport' />

<title>

  <data:view.title.escaped />

</title>

<link href='//1.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch' />

<link href='//2.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch' />

<link href='//3.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch' />

<link href='//4.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch' />

<link href='//www.blogger.com' rel='dns-prefetch' />

<link href='//dnjs.cloudflare.com' rel='dns-prefetch' />

<link href='//fonts.gstatic.com' rel='dns-prefetch' />

<link href='//pagead2.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch' />

<link href='//www.googletagmanager.com' rel='dns-prefetch' />

<link href='//www.google-analytics.com' rel='dns-prefetch' />

<link href='//connect.facebook.net' rel='dns-prefetch' />

<link href='//c.disquscdn.com' rel='dns-prefetch' />

<link href='//disqus.com' rel='dns-prefetch' />

<b:include name='theme-head' />

<b:defaultmarkups>

  <b:defaultmarkup type='Common'>

    <b:includable id='theme-head'>

      <meta expr:content='&quot;text/html; charset=&quot; + data:blog.encoding' http-equiv='Content-Type' />

      <meta content='blogger' name='generator' />

      <link expr:href='data:blog.blogspotFaviconUrl' rel='icon' type='image/x-icon' />

      <meta expr:content='data:skin.vars.keycolor' name='theme-color' />

      <meta expr:content='data:skin.vars.keycolor' name='msapplication-navbutton-color' />

      <b:if cond='data:blog.adultContent'>

        <meta content='adult' name='rating' />

      </b:if>

      <link expr:href='data:view.url.canonical' rel='canonical' />

      <data:blog.feedLinks />

      <data:blog.meTag />

      <meta expr:content='data:view.description.escaped' name='description' />

      <b:tag cond='data:view.isMultipleItems and data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage' expr:href='data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage' name='link' rel='image_src' />

      <b:tag cond='data:view.isSingleItem and data:view.featuredImage' expr:href='data:view.featuredImage' name='link' rel='image_src' />

      <b:include name='customOpenGraphMetaData' />

    </b:includable>

    <b:includable id='customOpenGraphMetaData'>

      <b:if cond='data:view.isHomepage'>

        <meta content='website' property='og:type' />

      </b:if>

      <b:if cond='data:view.isSingleItem'>

        <meta content='article' property='og:type' />

      </b:if>

      <b:if cond='data:view.isMultipleItems and not data:view.isHomepage'>

        <meta content='object' property='og:type' />

      </b:if>

      <meta expr:content='data:view.title.escaped' property='og:title' />

      <meta expr:content='data:blog.url.canonical' property='og:url' />

      <meta expr:content='data:view.description.escaped' property='og:description' />

      <meta expr:content='data:blog.title.escaped' property='og:site_name' />

      <b:tag cond='data:view.isMultipleItems and data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage' expr:content='data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage' name='meta' property='og:image' />

      <b:if cond='data:view.featuredImage'>

        <meta expr:content='data:view.featuredImage' property='og:image' />

        <meta expr:content='data:view.featuredImage' name='twitter:image' />

      </b:if>

      <meta expr:content='data:blog.url.canonical' name='twitter:site' />

      <meta cexpr:content='data:blog.url.canonical' name='twitter:site' />

      <meta content='summary' name='twitter:card' />

      <meta content='summary_large_image' name='twitter:card' />

      <meta expr:content='data:blog.title.escaped' name='twitter:title' />

      <meta expr:content='data:blog.url.canonical' name='twitter:domain' />

      <meta expr:content='data:view.description.escaped' name='twitter:description' />

      <b:if cond='data:view.featuredImage'>

        <meta expr:content='resizeImage(data:view.featuredImage, 1200, &quot;1200:630&quot;)' property='og:image' />

        <meta expr:content='resizeImage(data:view.featuredImage, 1200, &quot;1200:630&quot;)' name='twitter:image' />

        <b:elseif cond='data:widgets' />

        <b:loop reverse='true' values='data:widgets.Blog.first.posts where (p =&gt; p.featuredImage) map (p =&gt; p.featuredImage)' var='imageUrl'>

          <meta expr:content='resizeImage(data:imageUrl, 1200, &quot;1200:630&quot;)' name='twitter:image' />

        </b:loop>

        <b:elseif cond='data:blog.postImageUrl' />

        <meta expr:content='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 1200, &quot;1200:630&quot;)' name='twitter:image' />

      </b:if>

      <b:if cond='data:view.isHomepage'>

        <script type='application/ld+json'>{&quot;@context&quot;:&quot;http://schema.org&quot;,&quot;@type&quot;:&quot;WebSite&quot;,&quot;name&quot;:&quot;<data:view.title.escaped/>&quot;,&quot;url&quot;:&quot;<data:view.url.canonical/>&quot;,&quot;potentialAction&quot;:{&quot;@type&quot;:&quot;SearchAction&quot;,&quot;target&quot;:&quot;<data:view.url.canonical/>search?q={search_term_string}&quot;,&quot;query-input&quot;:&quot;required name=search_term_string&quot;}}</script>

      </b:if>

    </b:includable>

  </b:defaultmarkup>

</b:defaultmarkups>

<b:include data='blog' name='google-analytics' />

*

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post

Billboard Ad

may-thoi-khi-gmek