may-thoi-khi-gmek

Hiệu ứng hộp đèn và ứng dụng prettyPhoto cho blogspot

Mình thấy bài này rất hay: "Trình diễn ảnh chuyên nghiệp với prettyPhoto" được chia sẻ trên trang http://noct-land.blogspot.com. Với những hiệu ứng này mình nghĩ sẽ làm blogspot của các bạn trở lên chuyên nghiệp hơn.
Hiệu ứng hộp đèn và ứng dụng prettyPhoto cho blogspot

Hôm nay xin mạc phép NOCT xin chia sẻ tại đây.
- Đầu tiên bạn vào cài đặt --> Định dạng và bật hiệu ứng hộp đèn lên.
- Tiếp theo bạn paste code dưới vào trên thẻ </body>
<link href='http://www.no-margin-for-errors.com/wp-content/themes/NMFE/css/prettyPhoto.css' media='screen' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://www.no-margin-for-errors.com/wp-content/themes/NMFE/js/jquery.prettyPhoto.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
jQuery("a[rel^='prettyPhoto']").prettyPhoto();
</script>
Lưu lại. Và khi đăng bài bạn chỉ việc thêm rel="prettyphoto" link ảnh hoặc video là được.
Ví dụ:
- Với link ảnh: <a href="/image.jpg" rel="prettyphoto"><img src="..." /></a>
- Với link video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=_EC2tmFVNNE" rel="prettyphoto"><img src="..." /></a>

Nguồn: noct-land.blogspot.com

*

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post

Billboard Ad

may-thoi-khi-gmek