may-thoi-khi-gmek

Các kiểu trang trong blogspot mà bạn nên biết

Để thiết kế được một template blogspot thì bạn cần hiểu về cấu trúc của một template blogspot và điều quan trong không kém là các kiểu trang trong blogspot.


Các kiểu trang trong blogspot mà bạn cần biết

Trang index trong blogspot

Trang index trong blogspot mang chức năng của trang chủ, trang nhãn, trang tìm kiếm. Nếu muốn hiển thị ở trang chủ, trang nhãn, mà không hiên thị ở trang bài viết, trang lưu trự, trang tĩnh bạn nên dùng cặp thẻ điều kiện trong blogspot ở trang index.

Trang Archive - Trang lưu trữ

là trang lưu trữ các bài viết phân loại theo Ngày - Tháng - Năm.

Trang bài viết trong blogspot

là trong hiển thị nội dung chi tiết của bài viết.

Trang static page

là trang tĩnh, ví dụ như trang liên hệ, trang giới thiệu, trang site map....

Trang 404

là trang không có trên blog của bạn do nhiều lý do, có thể là viết bài xong bạn xóa....

Việc am hiểu các kiểu trang trong blogspot rất là điều rất quan trong để thiết kế blogger cũng như có thể tùy biến chúng bằng cách áp dụng các thẻ điều kiện trong blogspot cho phù hợp.

*

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post

Billboard Ad

may-thoi-khi-gmek