may-thoi-khi-gmek

Template blogger gia sư unica

Hướng dẫn cài đặt template blogger gia sư Unica

( đây là template trả phí )

Như đã hướng dẫn cài đặt template blogger giáo dục. Hầu như những bước đầu cài đặt giống nhau.


Bước 1: Cài đặt template blogger vào blog.

- Mở file theme mình gửi ( template.xml) bằng notepad++ ( không có thì tải về nha). Không nên dùng sao lưu/khôi phục. bởi vậy sẽ dính nhưng thứ mặc định của blogger.
- Vào Blog --> Mẫu -->chỉnh sửa HTML --> sau đó copy code bạn đã mở ở bước trên paste vào mẫu.
- Tìm link http://URLCUABAN.blogspot.com/ thay thành link url blog ( web) của bạn.
- Xong tất cả những bước trên bạn lưu mẫu.

Bước 2: Cài đặt bài viết hiển thị ra ngoài trang chủ

( Ctrl+F tìm <!--end khoahocSubnav-->)
+Bài viết hiển thị vào mục khóa học nổi bật


<div class='danhsach1' id='danhsachnoibat'>
<script language='JavaScript'> //<![CDATA[
document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/Khóa học?max-results="+8+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=labelproduct\"><\/script>");      //]]>
</script>
<div style='clear:both;'/>
<a class='btnKhampha' href='/search/label/Khóa%20học'><span class='icon'/>Khám phá ngay</a>
</div>

Trong đó:
- Khóa học là nhãn hiển thị gọi ra - bạn thay thành nhãn mà bạn muốn hiển thị ( trong bài viết phải có nhãn đó)
- max-results="+8+" : số lượng bài viết gọi ra.

+ Bài viết hiển thị vào mục Khóa học mới nhất

Tương tự Khóa học nổi bật, ngay bên dưới.

Code bài viết

- code bài viết sản phẩm:

[giaban]149,000 đ[/giaban]
[giacu]499,000 đ[/giacu]
[hinh]https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4Aa9y_2qn_zu4QGjylbO5Q0cQNuZ6nWmjBJAMVcyC1cjWmZ_s26WmyypjPzxWJZ7rg0kQaUaEDACrRUm8NshXjYmI0NI3R8ByUyGFJdPaMhYaqoUWg6G771auEbi34dsV4DTSrntrrp4/s1600/1_nguyen-quang-vinh_thumb.jpg[/hinh]
[ten]Nguyễn Quang Vinh[/ten]
[video]<iframe src="https://www.youtube.com/embed/U4BqP8XS_Vk?rel=0" width="100%" height="auto" scrolling="no"></iframe>[/video]
[vaitro] Giảng viên đào tạo doanh nghiệp[/vaitro]
[hot]<span class="saleprice">-70%</span>[/hot]
[thongtin][/thongtin]
[mota][/mota]
[chitiet][/chitiet]
[noidung][/noidung]
Trong đó:
- giaban: là giá bán thực tế
- giacu: giá chư giảm giá, khuyến mãi.
- hinh: hình ảnh đại diện cho giáo viên, diễn giả
- ten: Tên giáo viến, diễn giả
- video: Vị rí nhúng video diễn giả trong bài viết
- vaitro: Là Chức vụ hay nghề nghiệp của giáo viên, diễn giả
- hot: là % giảm giả.
- Thongtin: Số lượng bài, số giờ đăng theo cấu trúc dưới
[thongtin]
<ul class="thongtin">
<li><strong>30 bài học</strong></li>
<li>01 giờ 39 phút</li>
</ul>
[/thongtin]
- mota: Mô tả trong bài viết như bài giảng thời lượng...... theo cấu trúc sau
[mota]
<ul class="thongtin list">
<li class="list-item">
  <span class="list-left">Bài giảng:</span>
  <span class="list-right">29 bài</span>
  </li>
<li class="list-item">
  <span class="list-left">Thời lượng:</span>
  <span class="list-right">01 giờ 30 phút</span>
  </li>
<li class="list-item">
  <span class="list-left">Cấp độ:</span>
  <span class="list-right">Mọi cấp độ </span>
  </li>
</ul>
[/mota]
- Chitiet: chi tiết bài giảng. Đăng theo cấu trúc sau
[chitiet]
<div class="noidung active" id="gioithieu">
Nội dung giới thiệu
</div>
<div class=" noidung loiich active" id="loiich">
Nội dung lợi ích
</div>
<div class=" noidung doituong active" id="doituong">
Đối tượng
</div>
[/chitiet]
- Noidung : là phần giới thiệu về giáo viên, diễn giả.

Chỉnh sửa template blogspot

+ Chỉnh sử menu: Tìm đoạn này Chỉnh <ul class='navContent danhsach' id='homeNav'>
VD: <li> <a href='#LINK' title='Công nghệ thông tin'>
               <i class=''/>Công nghệ thông tin</a>
</li>
- Bạn thay #LINK thành link mục của bạn ( gắn link vào menu)
- Công nghệ thông tin: thay thành mục menu bạn muốn

+ Danh mục ( bên trái trong nhãn) tìm đoạn  <ul class='navContent' id='mainNav'>
Tương tự như trên

+ logo:
+ Banner: Thay link ảnh

*

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post

Billboard Ad

may-thoi-khi-gmek